Epoxyherstelling

Terwijl de warme gietasfalt buiten kan toegepast worden, kan er binnen gewerkt worden met epoxy.

Dit is een koude toepassing waarbij de putten, verzakkingen, verbrokkelingen binnen kunnen opgevuld/vereffend kunnen worden.

Er kan ook gekozen worden uit een aantal kleuren om het verschil met de ondergrondkleur zo miniem mogelijk te houden.